A179 19.05 * 2.11 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ส่งไปยังลูกค้าไต้หวัน

May 5, 2021

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ A179 19.05 * 2.11 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ส่งไปยังลูกค้าไต้หวัน

2 ตู้คอนเทนเนอร์ A179 19.05 * 2.11 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนยาว 11.8M ส่งให้ลูกค้าไต้หวัน

หลอดที่มีการทาน้ำมันทำเครื่องหมาย